Debat: Projecte de l'aigua

18/03/2024

Els alumnes i les alumnes de cicle superior van participar en un intens debat sobre si aquest any omplim piscines durant època de sequera o no. Amb arguments a favor per part de 5è i en contra per part del grup de 6è.

Aquesta activitat va estimular la reflexió crítica i la consciència sobre la gestió sostenible dels recursos, fomentant una visió responsable cap al medi ambient. Els debats fomenten el desenvolupament d'habilitats de comunicació efectiva, inclosa l'expressió verbal clara i l'escolta activa. A més, promouen el pensament crític i l'anàlisi, ja que els estudiants han d'investigar, argumentar i defensar els seus punts de vista de manera fonamentada. Va ser una activitat molt divertida i enriquidora.