La prevenció de l'assetjament escolar és fonamental per a promoure una convivència saludable a la nostra escola. Davant d'aquesta preocupant problemàtica social, la Fundació del FC Barcelona ha desenvolupat una metodologia específicament adaptada al currículum de l'ensenyament primari, destinada a ensenyar com identificar i prevenir l'assetjament escolar.

Aquesta metodologia posa èmfasi en abordar aquest problema mitjançant activitats lúdiques i participatives, col·locant l'esport com a element central i integrador. El programa, concebut per a nens i nenes de Primària, busca promoure la consciència i les habilitats necessàries per a prevenir i gestionar situacions d'assetjament a l'entorn escolar.

El programa no només es limita a les activitats amb els estudiants, sinó que també inclou formació i assessorament pedagògic per als docents encarregats d'implementar les set sessions planificades. Aquestes sessions s'impartiran a través de les àrees d'educació física, tutoria i arts visuals i plàstiques, assegurant així una integració completa d'aquesta important formació dins el currículum escolar. Amb aquest enfocament integral, es busca crear un entorn escolar més segur i respectuós per a tots els estudiants.