El migdia

El temps de migdia, que inclou el servei de menjador, activitats i monitoratge, es presenta com una oportunitat diària per oferir una educació vivencial en la línia del projecte educatiu de centre.

És l'espai ideal perquè els alumnes desenvolupin el sentit del gust, del tacte i copsin les textures que els proposa una dieta mediterrània equilibrada i variada, així com per educar els bons costums al menjador, la convivència, el respecte mutu i l'autonomia de l'alumne, entre altres valors.

És per aquest motiu que apostem per un model mixt on els responsables són monitors/es i mestres que treballen coordinadament seguint la línia pedagògica del nostre projecte educatiu de centre.