L'Etapa d'Educació Infantil és el període on els alumnes construeixen uns bons fonaments educatius que els permetrà desenvolupar-se com a nens i nenes en coherència, harmonia i equilibri.

És un tram educatiu d'un recorregut molt important i caldrà posar unes sòlides arrels que possibilitin a l'infant desenvolupar totes les seves capacitats d'una forma motivadora i alhora efectiva i enriquidora.

Viure, tocar, comprovar, descobrir... perquè l'infant vagi aprenent de manera significativa,  és la base del sistema de treball de les nostres mestres.