Rutines de pensament

Les Rutines de pensament són models senzills de pensament que es poden utilitzar repetides vegades i integrar-se fàcilment dins l'aula. Aquestes rutines promouen el pensament crític, creatiu i la reflexió. A partir d'aquestes es millora l'habilitat d'organització de les idees, relació entre elles i ajuda a categoritzar conceptes per part dels alumnes.