Psicomotricitat

La psicomotricitat té un paper fonamental en el desenvolupament integral dels nostres alumnes a l'educació infantil, ja que som conscients que l'aprenentatge es produeix a través del moviment, l'acció de l'infant sobre el medi i les experiències.

La pràctica psicomotriu ens proporciona molts beneficis:

A nivell motriu  permet a l'infant dominar el seu moviment corporal, potenciant així la seva seguretat i autonomia.

A nivell cognitiu  li permet millorar la seva memòria, atenció i concentració.

A nivell social i afectiu els hi permet conèixer i afrontar les seves emocions, les seves pors, i relacionar-se amb els altres.

Així doncs, la nostra tasca des de l'escola és oferir-los un ambient de seguretat per tal de facilitar l'exploració i l'expressió corporal de manera creativa, lliure i espontània, amb diversos materials i propostes. En les dues sessions setmanals de psicomotricitat també es realitzen diferents jocs que els permeten desenvolupar l'equilibri, l'orientació i la coordinació, i els ajuden també a interioritzar i respectar les normes.