Servei psicopedagògic

Una de les prioritats del Projecte Educatiu de Centre és l'atenció a les necessitats de tots els alumnes de l'escola, en un marc inclusiu, i vetllant pel desenvolupament curricular, social i afectiu dels infants.

A l'escola oferim una educació inclusiva que implica conèixer als nostres alumnes i les seves necessitats. L'equip docent i el departament psicopedagògic desenvolupen la seva tasca tenint present aquest sistema inclusiu que atén als alumnes potenciant les seves capacitats.

El departament d'orientació de l'escola està format per una psicòloga, una logopeda externa i la mestra d'atenció a la diversitat. Centren la seva pràctica a desenvolupar diferents accions que donin resposta educativa a les necessitats dels infants en el context escolar, i treballen en xarxa amb els diversos agents educatius que intervenen.