Educació emocional

Les emocions són importants i cal que les treballem a l'escola. Per aconseguir que un infant creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n'hi ha prou amb l'adquisició de coneixements.

L'educació emocional afecta el desenvolupament dels infants, ja que afavoreix l'autoconeixement, predisposa a actituds positives, millora les relacions, incentiva la motivació i afavoreix el seu creixement de manera integral.

A l'escola treballem les diferents emocions a l'hora d'educació en valors al llarg de tota l'escolarització, tot i que, l'educació emocional està present sempre en el dia a dia del nostre centre.

Quins beneficis aporta l'educació emocional als infants?

  • Afavoreix l'equilibri emocional.
  • Millora l'empatia.
  • Possibilita una bona salut mental.
  • Disminueix l'ansietat.
  • Augmenta la tolerància a la frustració.
  • Possibilita l'autoconeixement.
  • Millora les habilitats socials.
  • Reforça l'autoestima.
  • Permet controlar l'estrès
  • Afavoreix l'èxit acadèmic.