Educació física

A cada etapa educativa treballem diferents objectius.

Cicle inicial:  Edats compreses entre 6 i 8 anys.

A través del joc l’infant socialitza amb el seu entorn més proper, creant unes situacions similars a les que es viuen en societat on hem d’actuar tenint en compte unes normes i el fet de formar part d’un grup humà. Es creen situacions motrius dirigides on l’alumne pugui anar desenvolupant favorablement el control i la consciència corporal, l’organització espaial i temporal i tot el component emocional que aquest comporta.

Cicle mitjà: Edats compreses entre 8 i 10 anys.

Es pretén consolidar el control i consciència corporal, l’organització espaial i temporal. L’alumne referma les seves habilitats motrius bàsiques aplicant-les en diferents situacions en el joc i en les activitats pre-esportives. Es fomenta la visió del propi cos com a un mitjà de comunicació no verbal. Fomentem l’autonomia en el joc, on es pugui reflexionar i modificar la normativa segons les necessitats i l’ interés del grup

Cicle superior: Edats compreses 10 i 12 anys.

Introduim l’esport a Educació Física, per tal de desenvolupar les habilitats motrius específiques necessaries per tal de poder gaudir d’aquest. En l’esport es produeixen una sèrie de situacions comunes què afavoreixen el treball en equip, la responsabilitat individual dins d’un grup, crear estrategies, així com vivenciar una sèrie de valors: esforç, sacrifici, superació, constància, tolerancia

Cicle inicial i cicle mitjà oferim la possibilitat de fer un curset de piscina dins l’horari lectiu.