Qui som?

Tota escola té com a tasca primera la transmissió de valors, de coneixements i la formació dels seus alumnes.

Una característica essencial de la nostra Escola és que, donat que som escola d'una sola línia, podem oferir una sèrie de dinàmiques i relacions entre els diferents membres de la comunitat educativa que tenen un gran valor pedagògic com és el seguiment individualitzat de l'evolució de cada alumne, les interrelacions entre alumnes de diferents edats, professorat i personal docent, les activitats entre grups de diferents nivells i el tracte personalitzat. 

Els trets que ens defineixen son:

Escola CATALANA. Utilitzem el català com allengua pròpia  i vehicular d'ensenyament i aprenentatge.

Escola ACONFESSIONAL I PLURALISTA. Respectem les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Eduquem per a la llibertat, la responsabilitat i l'adquisició d'hàbits que facin dels nostres alumnes persones dignes de la comunotat on viuen.

Escola COEDUCADORA I NO SEXISTA. Eduquem per la convivència i el respecte als altres basant-nos en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.

Escola SOLIDÀRIA I TOLERANT. Eduquem per la justícia, la solidaritat i la no discriminació.

Educació INTEGRAL. La nostra escola educa en el treball i promou una formació acadèmica competent.Valorem les aptituds de cadascú i desenvolupem les capacitats personals tot ensenyant a respectar les dels altres. Fomentem el desenvolupament de l'autoestima.

Escola SOCIALITZADORA. Eduquem en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l'estricta competitivitat.

 

Escola DIALOGANT. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares i mares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels respresentants elegits per cadascun dels estaments.

Ensenyament PERSONAL I DE QUALITAT. Pretenem ensenyar a aprendre i adaptar-se a la constant evolució social, potenciant l'aprenentatge significatiu.

Ensenyament ACTIU I INNOVADOR. Potenciem l'aspecte instructiu i fomentem l'experimentació i el descobriment, alhora que treballem per a l'adquisició d'hàbits ètics i cívics i l'adquisició de la competència d'aprendre a aprendre.

Escola INCLUSIVA. Acolliment de la diversitat d'origen personal, cultural o social com a forma de desenvolupar al màxim les potencialitats individuals de les persones.

Escola RESPECTUOSA AMB L'ENTORN. Som escola verda i tenim un compromís amb els principis de la sostenibilitat i la defensa del medi ambient. Eduquem per a la preservació del medi ambient des de la Xarxa d'Escols Verdes i promovem la gestió correcta dels residus que es produeixen a l'escola.

Visió CRÍTICA. L'escola vol aconseguir que es valorin els fets amb una visió crítica, fomentant l'observació, la investigació, l'anàlisi, la síntesi, l'autoavaluació i l'aprenentatge del propi error.

Escola CONNECTADA que conrea el coneixement de la ciutat de Badalona, el nostre entorn properi el patrimoni cultural propi, participant activament en les festes i propostes educatives de la ciutat.