Protagonista de la setmanaL'objectiu principal d'aquest projecte és reforçar l'autoestima i la personalitat de l'infant. Els aprenentatges més significatius que adquireix l'infant són: aprendre a comunicar-se, a expressar-se, a relacionar-se i a compartir.

El protagonista de la setmana és una activitat  que es duu a terme al llarg de tot el  cicle d’Educació Infantil per tal de desenvolupar l’educació socioemocional dels nens/es. Els infants han de ser capaços de conèixer i explicar dades i anècdotes de la seva vida, així com els seus interessos, gustos, preferències…

Objectius

– Potenciar la descoberta d'ell mateix.

– Fomentar l’autoestima de cada nen/a així com la seguretat de sí mateix.

– Compartir les pròpies vivències amb la resta de companys/es.

– Anar coneixent els companys/es que integren el grup-classe per tal de millorar la relació-cohesió entre ells.

– Afavorir el respecte, compartir i aprendre dels altres.

– Potenciar la qualitat del llenguatge oral, enriquir el vocabulari i saber-se explicar en públic.

– Afavorir el procés de lectoescriptura de manera significativa i funcional a partir de les pròpies vivències.

Durant tot el curs es faran fotografies al grup-classe de les sortides, excursions i festes que organitzi l’escola.