Tecnologia a l'aula

L'Escola López Torrejón ha apostat per implantar la Robòtica Educativa al seu Projecte Educatiu de Centre. Des d'Educació Infantil fins a la Primària els alumnes utilitzen la Robòtica com un sistema d'aprenentatge que utilitza els robots com a fil conductor transversal per al potencial desenvolupament d'habilitats i competències.

Quin és el nostre objectiu?


Volem potenciar el desenvolupament d'habilitats i competències dels nostres alumnes a través de la resolució de reptes d'aprenentatge, connectant i donant resposta a les noves demandes del segle XXI.