SOM ESCOLA VERDA

Què és ser Escola Verda?

Ser  Escola Verda significa haver rebut un distintiu certificant el compromís de l’escola per desenvolupar diferents accions vinculades a l’educació ambiental i de respecte vers el seu entorn.

El programa d'escoles verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient i Educació de la Generalitat de Catalunya que té la voluntat de millorar l’escola d’acord amb els nous reptes de l’educació i ho fa a través de l’objectiu de sensibilitzar, dinamitzar i donar suport a la comunitat educativa per tal que incorpori els principis i els valors de la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida escolar.

Formem part de la Xarxa d'Escoles de Badalona per a la Sostenibilitat, en la qual l'objectiu és establir espais de treball comú per coordinar-nos, debatre i intercanviar experiències entre centres, amb la finalitat d'obtenir idees i recursos per ser més sostenibles. Teniu més informació de la XES-BDN a: 

http://xarxaescolesbdnsostenibilitat.blogspot.com/

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes socioambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn i va ser per això el que ens va esperonar  per poder ser Escola Verda.

El curs 2015-16 els mestres de l’escola vam decidir adherir-nos a aquesta xarxa d’escoles. Després d’un treball de diagnòstic mediambiental del centre i una anàlisi de la nostra realitat es va constituir un Comitè Ambiental que va elaborar el primer Pla d’Acció (PA) 2016-17.

D’aquesta manera el curs 2016-2017 la nostra escola va obtenir la certificació del Departament d’Educació d’Escola Verda que oficialitza el nostre compromís amb el Medi Ambient i la determinació de l’equip docent en la formació i conscienciació de l’alumnat i de les famílies vers el respecte al Medi Ambient i el coneixement tant d’hàbits com d’estratègies que afavoreixin la sostenibilitat, la cura de l’entorn, la reutilització, el reciclatge i la reducció de residus.

QUINES ACCIONS FEM COM  ESCOLA VERDA?

Actualment a la nostra escola fem moltes accions com Escola Verda, des dels alumnes, els pares, els mestres i tota la comunitat educativa del centre.

  • Cartellera Escola Verda.
  • Estalvi d’energia i aigua.
  • Continuar amb la recollida selectiva de matèria orgànica, paper i plàstics, procurant disminuir al màxim els residus.
  • Fer difusió d’activitats relacionades amb el medi ambient.
  • Generalitzar l’ús de la carmanyola pels esmorzars i berenars.
  •  Fer dels dimarts els dies de la fruita a l’escola, en els esmorzars.
  • Accions educatives alumnat/famílies (implicació i participació).
  • Celebració del dia del Medi Ambient.
  • Fer difusió del Projecte d'Escoles Verdes que portem a terme a través de la web de l'escola i espais de comunicació propers a les famílies( Dojo,...)
  • Adhesió al concurs Apilo XII per la recollida de piles.

Tenir aquest distintiu ens compromet a elaborar cada curs escolar un Pla d’Acció del qual cal rendir comptes a final de curs, avaluant el seu desenvolupament.

UN CONTE D'ESPERANÇA

Es tracta d’un concurs dins d’un ampli programa basat en la lectura i el treball de diferents obres i dossiers didàctics, amb la finalitat de formar lectors i lectores competents, crítics i capaços de gaudir del plaer per la lectura.

Durant l’elaboració del curtmetratge titulat “Un conte d’esperança” hem après la importància de no desesperar-se i de la transcendència dels petits actes de cadascun de nosaltres, que són com les llavors del conte, les quals amb paciència i resistència, poden esdevenir grans canvis.