Casal d'estiu

Quan acaba el curs, comença el Casal fins a finals de juliol amb sortides, jocs, activitats artístiques... tot dissenyat per oferir a les famílies una millor conciliació horària i, als infants, la possibilitat d'aprofitar positivament el temps lliure, potenciar i estimular les relacions personals i de convivència diària. Totes les activitats s'articulen al voltant d'un fil conductor que els hi dóna sentit.

L'equip de monitors està estretament vinculat a l'escola de manera que el resultat és un Casal fet a mida, que segueix la línia pedagògica de l'escola.

És un Casal obert a tota la ciutat i ofereix els mateixos serveis que l'escola durant el curs.