Pla d'organització de centre 2021-2022

Aquest pla és un document sotmès a canvis segons la situació epidemiològica i les indicacions del Departament d’Educació i de Salut. Pla aprovat en el consell escolar del dia 9 de setembre del 2021.