Pla d'organització de centre 2021-2022

Aquest pla és un document sotmès a canvis segons la situació epidemiològica i les indicacions del Departament d’Educació i de Salut. Pla aprovat en el consell escolar del dia 9 de setembre del 2021.

 

Protocol de gestió de casos covid als centres actualitzat amb les noves mesures. Data: 11 de gener de 2022.