Som escola verda

El curs 2014-15, a través del Departament d’Ensenyament, l’escola va començar a formar part d’un projecte de sostenibilitat i cura del medi ambient. A partir d’aquest moment en el que uns mestres inicien aquest camí , tota la comunitat educativa es posa en marxa per tal d’identificar-nos com a Escola Verda i desenvolupar tot el treball que això comporta.

És per això que som una escola que està treballant per educar en el respecte i la cura de l’entorn, que ens identifiquem com a Escola Verda. Ens hem compromès a treballar en els principis i criteris de la sostenibilitat i ens els hem plantejat com a objectius en aquests darrers cursos. Tanmateix, l’escola ha elaborat un pla d’acció que inclou alguns aspectes que esmentem a continuació:
• Crear la comissió de la sostenibilitat i responsables d’aula: els escamots verds
• Recollida selectiva a l’escola
• Reduir els residus a l’esmorzar amb l'ús de taper
• Incorporar canvis i millores en el PEC
• Elaborar i penjar cartells sobre l’estalvi energètic i d’aigua en tots els espais de l’escola.

El Projecte Escola Verda també té l’objectiu de fer els nostres alumnes més autocrítics amb ells mateixos i amb la situació mediambiental que s’està donant al món sencer.