Al taller de robòtica…

  • Despertem la nostra curiositat pel món de la ciència i la robòtica
  • Aprenem a treballar en equip i organitzar-nos
  • Desenvolupem l’aprenentatge per indagació i per assaig-error
  • Ens iniciem en el pensament computacional
  • Ens introduïm en el llenguatge de programació gràfic
  • Promovem el raonament lògic i analític
  • Potenciem l’atenció i concentració
  • I aprenem continguts a través de la robòtica
EXPERTS EN ROBÒTICA