INFORMACIÓ GENERAL ESCOLA D'ESTIU


L’escola d’estiu és una proposta d’activitats relacionades amb l’escola, el medi ambient , la cultura popular, el teatre, els tallers i les manualitats , el joc i moltes sorpreses més.
Farem gimcanes, jocs d’aigua, farem jocs tradicionals i farem moltes activitats diferents durant totes les setmanes.
L’escola seguirà totes les recomanacions que la Generalitat ha donat en la situació actual de COVID-19 i que tot plegats hem de complir per tal que hi hagi la màxima seguretat possible de no-contagis.
Protocol que tant l’escola, així com vosaltres, haurem de complir i portar a terme per aconseguir aquest propòsit.
Entrades i sortides
- Les entrades i sortides de l’escola es faran de forma esglaonada. Uns grups entraran per la porta principal i els altres per la porta del menjador.
- Les famílies no entraran a l’escola. Seran els monitors/es els que sortiran a recollir/entregar els infants.
- Per normativa ens haureu d’assegurar que el vostre fill/a, així com vosaltres mateixos, esteu bé de salut.
- Les famílies hauran de mantenir l’espai de seguretat pertinent durant el temps que dura la recollida/entrega dels nens.
Durant l’estada a l’escola:
- Els nens/es es dividiran en grups de 10. Aquests grups s’anomenaran “grups de convivència”. Cada grup de convivència tindrà assignat un monitor que serà el mateix durant tota la setmana. Cada grup disposarà d’una aula suficientment gran per mantenir distàncies de seguretat, on només hi entraran els infants del grup de convivència.
- El pati es dividirà en espais diferenciats per grups de convivència. Cada grup tindrà el seu espai de tal forma que en el moment en què coincideixin més d’un grup al pati, cadascun d’ells tingui el seu espai i hi hagi el menor contacte possible entre grups de convivència.
-Les activitats es faran de forma esglaonada per grups, sobretot aquelles activitats que requereixen utilitzar espais comuns.
- Cada grup tindrà el seu material a l’aula . Si hi ha algun material que s’ha de compartir entre grups, es desinfectarà quan es passi d’un grup a l’altre i també entre membre del grup de convivència.
- Totes les activitats que s’organitzaran estaran pensades per mantenir la distància de seguretat entre els nens i nenes. Es posarà molta atenció a què hi hagi el menor contacte possible entre grups de 10 nens.
-En cas de que un infant presenti alguna simptomatologia de Covid19, s’activarà el protocol corresponent.
Pautes d’higiene i prevenció
• Cada dia, abans de començar es prendrà la temperatura a tot el personal per assegurar la bona salut. Es portarà un registre.
• Tot el personal portarà mascareta protectora en els casos que no es pugui mantenir la distància de seguretat de dos metres.
• Tant pels infants com pels adults, s’organitzaran torns de rentada de mans obligatòries cada dues hores.
• També, rentarem mans després de fer l’activitat que ho requereixi. Els torns s’establiran per minimitzar la coincidència de grups en zones comunes.
• A totes les aules, així com en espais comuns com ara lavabos, menjador i pati, hi haurà un dispensador de líquid hidroalcohòlic per tal que cada vegada que sigui necessari, tant els nens com els adults el puguin utilitzar fàcilment
• Hi haurà diversos banys habilitats i a tots hi ha dispensador de paper de mans i dispensador de sabó. No hi haurà tovalloles de roba.
• A cada aula hi haurà un desinfectant que s’utilitzarà diverses vegades al dia per netejar el mobiliari.
• Cada dia es netejarà i desinfectarà el material comú.
• Cada dia es netejaran de forma reglamentària totes les instal•lacions que s’utilitzin.
• Les aules es ventilaran un mínim de tres vegades al dia. Moltes d’elles ja tenen sempre obertes les finestres perquè hi hagi una ventilació constant.