MATE+
Una nova manera d’ ensenyar i aprendre les matemàtiques.
A 1er de Primària treballem amb el Mate+, una nova manera d’ ensenyar i aprendre les matemàtiques.
Els temps canvien i és hora d’ ajudar els nens i nenes a descobrir el sentit numèric i entendre com es calcula, per tal que puguin fer-ho mentalment amb facilitat. Fent servir estratègies de descomposició, addicció, subtracció, repetició i repartiment que permetin desenvolupar el pensament matemàtic. Una manera d’acostar els alumnes a resoldre problemes que se’ns plantegen a la nostra vida diària.