TALLER DE MATEMÀTIQUES
Les matemàtiques també es poden entendre i comprendre d'una forma divertida i motivant pels alumnes. En aquesta sessió vam realitzar diferents racons matemàtics com per exemple; les barretes per repassar les unitats i les desenes, el tangram per crear diferents formes geomètriques i conèixer les seves parts i finalment la taula del cent per adquirir rapidesa a l'hora de sumar i restar mentalment.