MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES
Per a que els alumnes treballin les matemàtiques d’una manera diferent, hi ha infinites opcions. Al nou racó de matemàtiques tenim jocs i estris per a treballar-les. El Tangram per al reconeixement de les figures geomètriques, monedes i bitllets d’euros per practicar el canvi i les regletes per saber sumar i restar més ràpid!