L'Escola ofereix el servei de menjador tots els dies el curs.
Treballem amb l'empresa Cocycol.