SISTEMA PEDAGÒGIC

Ús de les tecnologies

L’Escola compta amb una aula d’Informàtica per a ús dels grups-classe i aules amb pissarra digital i ordinador.
Així mateix hi ha connexió innalàmbrica que garanteix una bona connectivitat i disponibilitat tecnològiques.
L’Escola, deixant de banda la disponibilitat tècnica, entén la presència de la tecnología dins de l’aula com una eina més de suport i enriquiment de l’aprenentatge.