SISTEMA PEDAGÒGIC

Seguiment psicopedagògic

Aquest Servei està a càrrec d’una psicòloga, una psicopedagoga, una logopeda i una especialista d’educació especial que realitzen les valoracions individuals, de grups i ajuden a l’orientació escolar i personal dels/les alumnes.

Valoren els alumnes que proposen els tutors i tutores i orienten i donen eines o bé, fan propostes concretes, tant a les famílies com als membres de l’equip docent.

Així mateix, mantenen contacte continuat i directe amb els especialistes externs que intervenen amb els/les nostres alumnes.