SISTEMA PEDAGÒGIC

Sortides

Potenciem el contacte dels alumnes amb el coneixement de l’entorn.

El nostre curriculum incorpora de forma programada tot un seguit de sortides que serveixen els alumnes per conèixer directament la nostra realitat més immediata.

Aquest tipus de sortides suposen una ampliació dels coneixements i hàbits assolits a l’aula i sempre están encaminades a superar uns objectius pedagògics concrets.