SISTEMA PEDAGÒGIC

Desdoblament i grups flexibles

Els desdoblaments i grups flexibles ens permeten assolir millor els objectius que perseguim i potenciem ,així, el desenvolupament del currículum i dels nostres alumnes.