SISTEMA PEDAGÒGIC

Tutories individualitzades

L’atenció individualitzada dels nostres alumnes i la bona comunicació entre mestres permet que la informació que reben les famílies respongui a la realitat de cada nen o nena.