SISTEMA PEDAGÒGIC

Relació amb les famílies

Duem a terme aquesta relació a partir de reunions de principi de curs, entrevistes personals, activitats socials de l’Escola i xerrades col.loqui, ja que som conscients que dur a terme una tasca educativa no és possible sense una bona comunicació ,àgil, directa i permanent amb les mares i els pares dels nostres alumnes.