SISTEMA PEDAGÒGIC

Atenció individualitzada

L’atenció individualitzada que donem no és només el seguiment proper de l’alumne en un sentit avaluatiu, sinó la creació d’estratègies per part de l’Escola que permetin a cada nen o nena créixer al ritme que més s’adeqüi a les seves necessitats.