EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE SUPERIOR

Al llarg d’aquest cicle, les noies i els nois desenvolupen comportaments que manifesten la curiositat intel·lectual, la necessitat d’observar les característiques de la realitat i l’interès per acostar-se al món de l’art, la ciència i les noves tecnologies.

En aquest moment, la consciència de grup s’amplia, la qual cosa és bona per el desenvolupament de la seva personalitat ja que tenen un intercanvi més gran amb diferents tipus de persones.

Cap al final d’aquest cicle es desvetlla una consciència crítica vers el propi cos i la imatge.
Un clima d’acceptació i confiança pot suavitzar els conflictes que es puguin derivar d’aquest moment evolutiu.

La separació de sexes s’accentua i, sobretot al joc, aquest allunyament és molt més manifest.
L’Escola continua sent un centre d’interès molt important però la base del seu dia a dia són les interaccions que estableix amb el seu grup d’iguals i amb la família.

L’educació en aquest cicle ha de crear un clima enriquidor d’experiències, reflexions i interrogants per tal d’afavorir la interiorització d’aprentatges i la seva síntesi i aprofundiment.