EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE MITJÀ

El creixement personal de les/dels alumnes d’aquest cicle es troba fortament condicionat per l’equilibri que s’estableix entre el seu nivell de desenvolupament i el seu procés d’ensenyament/aprenentatge.

És en aquest moment quan s’accentua la curiositat vers els aprenentatges i quan comencen a emmagatzemar i assolir tècniques, informació i coneixements que els permetran anar avançant cada cop més en els aprenentatges.

Van consolidant la seva identitat i comencen a tenir consciència de les seves possibilitats i limitacions.