EDUCACIÓ PRIMÀRIA

CICLE INICIAL

Les nenes i els nens de Cicle Inicial tenen un gran desig de saber i de conèixer.
S’entusiasmen en tot el que fan i els agrada fer-ho bé.

Al llarg d’aquest cicle, al igual que al llarg de tota l’escolarització, considerem fonamental atendre la formació integral de les nenes i els nens : comunicació, expressió, convivència, joc, hàbits, aprenentatges (lectura, escriptura, matemàtiques..), raonament, pensament, coneixement de l’entorn i de la cultura, actituds, valors i normes,...