EDUCACIÓ INFANTIL

Els experiments

Els infants manipulen, observen i treuen conclusions a partir del treball realitzat a l’aula.
Amb la finalitat d’anar introduint el mètode científic, sense oblidar la importància de les vivències personals com a part de la formació de la persona.
Així s’ habitua a treballar experimentalment, de manera que afavoreix l’activitat dels infants com a investigadors (observant, descrivint, anticipant,comprovant,ets).

“M’ho van explicar i ho vaig oblidar,
ho vaig veure i ho vaig comprendre,
ho vaig fer i ho vaig aprendre”.
(Confucio)