EDUCACIÓ INFANTIL

El protagonista de la setmana

Consisteix en dedicar-hi una setmana del curs a cada un dels infants de l’aula de manera que es converteixi en el centre d’atenció del grup.
Amb aquesta activitat que s’inicia a P-3 volem que el nen/a se senti el centre d’atenció de la classe i així ajudar a desenvolupar el seu equilibri personal, treballant l’autoestima i l’auto coneixement.
El fet de portar joguines de casa, per exemple, potencia actituds socialitzades com el respecte, la tolerància i el saber compartir.