EDUCACIÓ INFANTIL

Psicomotricitat

La psicomotricitat forma part de l’àrea de descoberta d’ un mateix , i ajuda a l’infant a conèixer els seu propi cos i a situar-se en l’espai i en el temps, millora les coordinacions motores i el prepara per totes les capacitats tan de lectura ,escriptura i càlcul i el farà sentir-se més segur emocionalment.

A l’escola pretenem que aquesta activitat tingui un caràcter constructiu de manera que el joc i l’acció siguin l’eina d’aprenentatge més important per l’adquisició dels continguts d’aquesta àrea.