EDUCACIÓ INFANTIL

Treball per centres d’interès

Guiem els petits perquè siguin ells mateixos els protagonistes de les seves descobertes i aprenentatges.
Aquesta manera de treballar afavoreix la individualitat de l’ensenyament perquè respecta el ritme d’aprenentatge de cadascú, els ajuda a connectar els nous aprenentatges amb els seus coneixements previs i permet aprendre “de” i “amb” els altres.
Els proporcionem seguretat i suport en cas de dificultat per resoldre les tasques amb èxit i valorem especialment el seu esforç, ensenyant que els errors formen part de l’aprenentatge.
Vivim cada centre d’interès intensament i sobretot gaudim amb el que fem!
A través dels centres d’interès els infants expressen els seus coneixements previs, formulen noves preguntes sobre el que volen saber i investiguen individualment o en grups per trobar respostes tot arribant a conclusions sobre el que han après.