EDUCACIÓ INFANTIL

Entenem l’Educació Infantil com un període on construïm uns bons ciments educatius que permetran als nostres infants desenvolupar-se com nens i nenes en coherència,harmonia i equilibri.

Els vostres fills iniciaran aquesta etapa educativa a la nostra escola a partir dels 3 anys.

És el primer tram educatiu d’un recorregut molt important i caldrà posar unes sòlides arrels que possibilitin a l’infant desenvolupar totes les seves capacitats d’una forma motivadora i alhora efectiva i enriquidora.

Vivenciar,tocar,comprovar,descobrir… per tal que l’ infant vagi aprenent de manera significativa , és la base del sistema de treball de les nostres mestres.
Els nens i les nenes aprenen de manera global i integrant els aprenentatges de les diferents àrees i construint un teixit complex de connexions que seran el que li permetran aprendre a aprendre.

En aquest teixit hi podem trobar els hàbits d’autonomia,de treball i de convivència, les rutines, els diferents llenguatges: verbal(oral/escrit,català /castellà/anglès), musical, plàstic, corporal, matemàtic,el coneixement de l’entorn (sortides, procés experimental), l’educació emocional. Aquest camí d’aprenentatge ha d’anar acompanyat del gust per la feina ben feta tot gaudint del fet d’aprendre i fer-se gran.