Primer de tot, hem format els equips de treball, i per tal de tenir un bon funcionament, hem determinat quins rols o funcions necessitem que hi hagi dins del grup (la líder, la optimista, la que guarda el treball que anem fent, la lingüista, etc) i ens els hem repartit segons les nostres destreses, per tal d’aportar tot lo bo que tenim cadascun del components del grup. També hem fet un petit redactat de normes, per agilitzar la possible aparició de conflictes dins del grup.
TREBALL COOPERATIU A 6è
Aquest curs a coneixement del medi estem experimentant amb diferents mètodes educatius, per així enriquir-nos i acabar l’etapa d’educació primària amb una motxilla d’experiències ben plena. I ara us anem a parlar d’una d’aquestes estratègies d’aprenentatge, el treball cooperatiu.
El treball cooperatiu, ens dona l’oportunitat d’aprendre entre iguals, d’ajudar-nos, de construir el coneixement amb les companyes de grup i de crear un bon clima entre totes les persones. Així, amb la cooperació, anem avançant tots junts, i no es creen diferències dins del grup classe. També ajuda als infants a vivenciar que amb l’ajuda dels companys podem arribar al coneixement nosaltres sols, veure que som autònoms a l’hora de treballar, i que podem formar un grup de treball.

EDUCACIÓ PER LA SOSTENIBILITAT

Aquest curs 2015-2016 la nostra Escola ha començat el procés per a formar part de la xarxa d’escoles verdes. Això no vol dir pintar l’escola de color verd… si no que consisteix en fer un treball encarat a l’educació per a la sostenibilitat.
És ben sabut, que els humans a mesura que hem anat desenvolupant les indústries, la tecnologia, etc. , també hem anat augmentant la quantitat de residus que generem, i que en molts casos no sabem reutilitzar ni reciclar. Això ha generat una situació cada vegada més insostenible, i afavoreix entre d’altres coses al canvi climàtic.
Per això l’escola ha decidit començar a conscienciar als infants de la problemàtica que tenim davant. Volem conscienciar-nos tots plegats que hem de tenir cura del medi ambient del qual en formem part.
Entre d’altres accions que duem a terme, destacaríem la recollida selectiva que fem del paper, la utilització d’envasos reutilitzables per a portar els esmorzars i així eliminar el paper d’alumini de l’escola i l’ús de tovallons de roba al menjador escolar.

The magic of Reading
This term we had a couple of Reading boxes full of interesting english books. We had the opportunity to travel through them, to learn with them. The books are about creativity, experiments, weather, recycling, animals, countries, science, space, knights…and so many other topics!
We read just for the pleasure of it!
L’última activitat que hem fet, la hem realitzat al Decathlon de Montigalà.
Per una banda, teníem activitats amb la bicicleta. Primer hi havia un circuit per millorar aspectes tècnics d’anar amb bici. I segon, hi havia un circuit simulant una cuitat. El circuit comptava amb els mateixos senyals que trobem a la cuitat.
Per una altre banda, hi havia una activitat de conscienciació sobre què són les barreres arquitectòniques, i les dificultats amb les que es troben les persones amb mobilitat reduïda.
Sortida per a l’educació vial

Tots els cursos, amb l’ajuda de la guàrdia urbana de la ciutat, fem cursos sobre formació vial. Ens ensenyen a ser millors ciutadans i a saber-nos moure per la ciutat, ja sigui a peu, com en vehicles.


XERRADA SOBRE L’ÚS RESPONSABLE DE LES NOVES TECNOLOGIES

Al llarg d’aquest segon trimestre, els alumnes de 5è i 6è hem tingut l’oportunitat de rebre la visita de la policia i una formadora per poder debatre i reflexionar sobre l’ús que li donem a les noves tecnologies en dues xerrades diferents.

Les sessions informaven dels diferents perills que pot tenir un excés o un mal ús d’aquestes, així com prevenir situacions compromeses. Els alumnes van poder participar activament en les activitats, fent preguntes, explicant anècdotes i interactuant amb els recursos web que veiem a la pissarra digital.