Happy Halloween!

“Wonderful!”, “Fantastic!”, “Truly amazing”, “Great!”, “Unbelievable”…aquests i d’altres són els adjectius que van fer servir els alumnes de primer i segon per a definir el dia que vam viure a “La Granja” de Santa Maria de Palautordera. La teranyina d’una aranya gegant, un castell encantat, un parc d’aventures, unes fantàstiques “teachers” i moltes coses més van fer que aquell dia fós...A PERFECT DAY!
Calcula Torrejón

Els alumnes de segon curs de l’escola López Torrejón han iniciat el disseny d’un quadern de càlcul mental anomenat “Calcula Torrejón” amb problemes senzills que contemplen la posada en pràctica de les mecàniques de la suma, resta, la multiplicació i la divisió.
Després d’una conversa grupal, en la quals, diferents alumnes qüestionaven qui havia creat els dossiers de bateries de problemes que utilitzàvem cada setmana en el taller de càlcul, vam decidir que volíem crear un dossier propi, el nostre, amb els noms dels seus companys, amics, i mestres de l’escola com a protagonistes dels enunciats.
Estàvem tots d’acord, volíem engegar aquesta gran idea!. Com exposaven els infants de segon: “així, el curs vinent els docents podrien utilitzar aquest quadern pel taller de càlcul del cicle inicial”. Un quadern propi i redactat per un grup d’alumne entusiasmats pel càlcul i sobretot per la redacció coherent d’aquests problemes senzills.
Cada grup de treball cooperatiu s’ha distribuït de forma autònoma diferents càrrecs necessaris per treballar en equip delegant responsabilitats. Cada infant ha decidit que càrrec vol tenir reflexionant quines de les seves competències poden ajudar més en el grup.
A cada sessió del taller de càlcul dediquem un temps per a què en el grup pensin el problema i després cada alumne desenvolupi el seu càrrec: coordinadors, redactors, revisors i mecanògrafs...
Aquest primer trimestre el dedicarem a pensar problemes senzills de suma i resta. En el segon trimestre pensarem de multiplicació i divisió. I en el tercer amb col•laboració dels mestres d’informàtica, català, castellà i anglès passarem a net el dossier dels problemes.
Volem crear problemes amb les tres llengües que aprenen a l’escola i per això necessitem un treball cooperatiu amb altres matèries i docents. Tenim molta feina, i il•lusió, i esperem poder mostrar-vos el nostre dossier a final de curs. Seguim treballant....!