COMPTABLES I MATEMÀTICS
Els alumnes de cinquè de primària han estat investigant en grups cooperatius què és un tant per cent, quins càlculs impliquen i en què situacions reals de la vida quotidiana és present.
S’han sorprès perquè investigant…. han descobert que el percentatge és habitual en totes les factures i tiquets de compra, serveis, viatges… I han trobat que en totes aquestes hi havia tres percentatges que es repetien segons la compra o servei: el 4%,10%,21% d’IVA. Però, què són aquestes sigles?
Com a bons comptables han fet una recerca i han descobert que és l’Impost sobre el Valor Afegit, i que hi ha diferents tipus segons el que estableix cada govern. A partir de la seva recerca han pensat una temàtica diversa de factura per presentar als seus companys, en la qual hi apareixen els nombres decimals, el càlcul del tant per cent, l’IVA, o el descompte que poden fer les empreses en les èpoques de rebaixes de l’any.
Finalment han exposat el seu treball de recerca a la resta de companys i mestres, simulant ser compradors, venedors, comptables…. però sobretot sent grans matemàtics. A més a més, s’han autoavaluat i han avaluat el treball dels altres amb unes rúbriques d’avaluació creades entre tots.