Cada dimarts tenim informàtica. Fem servir el word, el paint i jocs d’aprenentatge interactiu.
Escrivim al Word i adjuntem dibuixos fets amb el Paint
Fem taules numèriques per a repassar els nombres
Utilitzem el Word per fer petites descripcions d’algun mamífer