MATEMÀTIQUES MANIPULATIVES
Fem seriacions amb diferents materials.
Treballant en equip tot és més fàcil i divertit!