Hem fet un taller sobre la contaminació acústica. Mireu que interessant!
Hem descobert la diferència entre el so i el soroll: el soroll ens molesta i no ens agrada; el so és agradable i no ens perjudica.
Amb el sonòmetre ens vam adonar del soroll que hi havia a la classe..! A partir d’ara, parlarem més fluixet i no cridarem tant!