Els alumnes de sisè han estat varies setmanes preparant-se, en grups cooperatius, per fer de mestres i exposar als seus companys tot el que han investigat sobre els nombres enters; els tipus que hi ha, com se situen en una recta numèrica, com els podem comparar entre si i sumar-los si tenen signe igual o diferent. A més a més, ens han recordat l’eix de coordenades i com els nombres enters negatius i positius són necessaris per situar-se en aquest. Tant el dossier documental preparat pels alumnes com els exercicis pràctics i lúdics dissenyats han estat molt significatius per entendre els continguts del tema.
NOMBRES ENTERS