Els nens i nenes de cinquè de primària realitzem una activitat de treball cooperatiu per aprendre a treballar millor en equip. A veure qui farà la torre més alta?
ESPAGUETIS