Quí som?

La nostra Escola és acollidora, promou una relació propera i familiar entre les persones i un ambient que la fa possible.
Volem mantenir unes mides humanes, per tant hi ha un sol grup per nivell.
La relació i coneixement mutu entre professors i alumnes de diferents grups, permeten sentir-se reconeguts i sentir l’Escola com a “seva”.

Plural, amb una escala de valors humans que permetin saber, escoltar, dialogar i cooperar amb els altres.
Cal fomentar la tolerància i el respecte com a actituds vitals entre els nostres alumnes.

Oberta, ofereix un servei d’interès públic, que respon al dret que tota persona té a l’educació.
Som una escola catalana, tant des de l’arrelament a la pròpia cultura en llengua i continguts, com en la visió oberta i integradora de la diversitat lingüística i cultural del nostre país.

Educadora, l’escola no es pot limitar a transmetre coneixements.
Cal vetllar per l’educació en valors que faran dels nostres alumnes persones amb gruix humà i amb pes moral dins la societat.
Benvinguts a la pàgina web de l'Escola López Torrejón.

L’objectiu de la nostra Escola es formar els nostres alumnes com a persones amb un bagatge cultural important alhora que els dotem dels recursos necessaris per a adaptar-se al món canviant que els ha tocat viure.
Comptem amb un gran equip professional que vetlla per la seva formació integral.
Mestres que, en el dia a dia de l’Escola, vetllen per fer-los conscients que seran ells qui, en un futur proper, faran del nostre país, amb el seu esforç i responsabilitat, un bon país per a viure.